Skip links

Kalite & Güvence

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Sosyal, çevresel ve ekonomik konuları bir bütün olarak görüyor, mevcut sistemimizde ve her yeni projemizde Sürdürülebilirlik ilkesi ile düşünmeye başlıyoruz.

Çevre Yönetimi

Duran Doğan Basım ve Ambalaj A.Ş operasyonlarını üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle gerçekleştirmektedir. Süreçlerimiz operasyonlarımızın sürekliliğinin ve verimliliğinin, bu operasyonların çevre ile uyumlu şekilde sürdürülmesiyle mümkün olabileceğinin farkındadır.

İş stratejilerinin merkezine sürdürülebilir üretim yaklaşımını alan firmamız, üretim faaliyetlerini uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında gerçekleştirmeyi hedefleyerek tüm paydaşlarına, topluma ve çevreye kattığı değerleri kalıcı bir şekilde artırmayı, sürdürülebilir kârlılık ve gelişim prensipleri ile rekabet gücüne sahip bir ambalaj firması olmayı amaçlar.

2011 yılından bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan Duran Doğan, çevresel performansını yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş kurallara tam uyum göstermenin ötesinde sektöre örnek olacak uygulamalar ile yönetmektedir. Çevre Yönetim Sistemi Politikası sayesinde de hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

Sürdürülebilirlik Politikamız kapsamında, Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, şirketimizin hesap verebilirliği ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi olarak değerlendiren Duran Doğan; “sürdürülebilir, değiştirebilir ve dönüştürebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul etmektedir.

Su Yönetimi

Su, doğal kaynakların en önemlilerinden biridir. Duran Doğan olarak gerek dünyada su kaynaklarının kullanımına yönelik sorunlar gerekse de iklim değişikliğinin etkisi ile su yönetiminin kritik önemini günümüzde daha fazla öneme sahip olduğunun farkındayız.

Su operasyonlarımız için sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından biri olarak kaynak çeşitliliği, verimli üretim, verimli tüketim konularını kapsayacak şekilde bütüncül bir çerçevede yönetilmektedir.  Bu kapsamda Duran Doğan Ters Osmoz ve Su Arıtma Tesislerimizi 2019 yılı itibarı ile devreye alarak su kaynaklarımızı ve üretimimizi sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.

Atık Yönetimi

Bir üretim şirketi olarak süreçlerimiz sonucu oluşan atıkların hassasiyetle yönetilmesi bilinciyle operasyonlarımızı sürdürmekteyiz. Faaliyetlerimiz sonucu kaynaklanan atıklar atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak yönetilmektedir.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin gün geçtikçe artarak hissedildiği, doğal kaynakların giderek yok olduğu dünyamızda, karbon yönetimi ile ilgili üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek firmamızın kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yaptığımız tüm yatırımlarda, önceliğimiz çevreyi korumak ve mümkün olabildiğince geri dönüşümü sağlamaktır.

RAPOR VE SERTİFİKALARIMIZ

Firma binası dış cephesinde kullanılan ısı yalıtımlı paneller ile ısıtma ve soğutmada tasarruf sağlanmaktadır.

Firma binası çatısına kurulan 8 KW kapasiteli güneş enerjisi sitemi ile idari ofislerin aydınlatmaları güneş enerjisi ile sağlanmaktadır
Eşanjör sistemli hava kompresörünün yağ ısısı, kullanılarak, doğalgaz tüketim miktarı düşürülmüştür. (%12 DOĞALGAZ TASARRUFU)

Fabrika bünyesinde yer alan tüm aydınlatma alanları ampulden 10 kat daha az elektrik tüketen LED aydınlatma sistemine geçirilmiştir.
Türkiye’de ilk defa film olmaksızın metalize görüntü sağlayan teknoloji üretimimizde kullanılmaktadır.

Bu teknik ile doğada geri dönüşümü uzun yıllar alan hybrid bir ürün olan plastik ve karton birleşimli metalize baskılı karton ambalaj yerine geri dönüşümü tamamen karton olan transfer metalizeli ambalaj geliştirilmiştir.

Döngüsel Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla transfer metalizasyon sürecinden çıkan PET film atıkları Geri Dönüşüm Hattında işlenerek yüksek kaliteli PET granül haline getirilmektedir. Bu faaliyet ile plastik sektörü için atık filmlerden hammadde üretilmektedir.

Son 5 yıl içerisinde üretim alanında fosil akıt ile çalışan tüm transpalet ve forkliftler, elektrik ile sarj edilen araçlar ile değiştirilmiştir.

Üretim alanında Kapalı Sistem Karton Atık Toplama ünitesi mevcuttur. Bu sistem ile proses sırasında oluşan tüm fire kartonlar vakumlu sistem ile Karton Atık Toplama alanında toplanır ve Lisanslı Geri Dönüşüm firmasına teslim edilir.

Türkiye’de uluslararası standartlara uygun sera gazı emisyonu raporlaması taahhüdünü veren ilk ambalaj firması olan olan Duran Doğan , CDP 2013 Global 500 raporuna Türkiye’den giren ilk ve tek ambalaj firması olmakla birlikte CDP TÜRKİYE 1.lik ödülüne layık görülmüştür.

This website uses cookies to improve your web experience.
See our Privacy Policy to learn more.
🍪 This website uses cookies to improve your web experience.