Skip links

About Us

Sustainability in Production

In all our investments, our priority is to protect the environment and to ensure as much recycling as possible.

What We Do?.

Fulfilling all our responsibilities regarding carbon management is an integral part of our company’s culture in our world where global warming and climate change are increasingly felt and natural resources are gradually disappearing.

In all the investments we make, our priority is to protect the environment and to recycle as much as possible.

Heating and cooling savings are achieved with the heat insulated panels on the exterior of the company building.

The lighting of the administrative offices is provided by solar energy with the 8 KW capacity solar energy system installed on the roof of the company building.

The amount of natural gas consumption is reduced by using the oil temperature of the air compressor with heat exchanger system. (12% NATURAL GAS SAVINGS)

All lighting areas within the factory have been switched to LED lighting system, which consumes 10 times less electricity than a light bulb.

The technology that provides metallized images without film is used for the first time in Turkey in our production.

With this technique, instead of metalized printed cardboard packaging with plastic and cardboard combination, which is a hybrid product that takes many years to be recycled in nature, transfer metalized packaging, which is completely recycled, was developed.

In order to contribute to the Circular Economy, PET film wastes from the transfer metallization process are processed in the Recycling Line and turned into high quality PET granules. Raw materials are produced from waste films for the plastics industry with this activity.

In the last 5 years, all pallet trucks and forklifts working with fossil fuels in the production area have been replaced with electric vehicles.

There is a Closed System Cardboard Waste Collection unit in the production area. With this system, all waste cardboard formed during the process are collected in the Cardboard Waste Collection area with a vacuum system and delivered to the Licensed Recycling Company.

Being the first packaging company in Turkey to undertake greenhouse gas emission reporting in accordance with international standards, Duran Doğan was awarded the CDP TURKEY 1st place award as well as being the first and only packaging company from Turkey to be included in the CDP 2013 Global 500 report.

OUR EMISSIONS PERFORMANCE IN THE 2017 CDP REPORT

Total Emission (tCO2e)

Extent 1

918

Extent 2

5342

ELECTRICITY & WATER CONSUMPTION ACCORDING TO 2020 CDP DATA

Consumption Group

ELECTRICITY CONSUMPTION (MWh)

8282

WATER CONSUMPTION (m³ )

12875

REPORTS AND CERTIFICATES

Firma binası dış cephesinde kullanılan ısı yalıtımlı paneller ile ısıtma ve soğutmada tasarruf sağlanmaktadır.

Firma binası çatısına kurulan 8 KW kapasiteli güneş enerjisi sitemi ile idari ofislerin aydınlatmaları güneş enerjisi ile sağlanmaktadır
Eşanjör sistemli hava kompresörünün yağ ısısı, kullanılarak, doğalgaz tüketim miktarı düşürülmüştür. (%12 DOĞALGAZ TASARRUFU)

Fabrika bünyesinde yer alan tüm aydınlatma alanları ampulden 10 kat daha az elektrik tüketen LED aydınlatma sistemine geçirilmiştir.
Türkiye’de ilk defa film olmaksızın metalize görüntü sağlayan teknoloji üretimimizde kullanılmaktadır.

Bu teknik ile doğada geri dönüşümü uzun yıllar alan hybrid bir ürün olan plastik ve karton birleşimli metalize baskılı karton ambalaj yerine geri dönüşümü tamamen karton olan transfer metalizeli ambalaj geliştirilmiştir.

Döngüsel Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla transfer metalizasyon sürecinden çıkan PET film atıkları Geri Dönüşüm Hattında işlenerek yüksek kaliteli PET granül haline getirilmektedir. Bu faaliyet ile plastik sektörü için atık filmlerden hammadde üretilmektedir.

Son 5 yıl içerisinde üretim alanında fosil akıt ile çalışan tüm transpalet ve forkliftler, elektrik ile sarj edilen araçlar ile değiştirilmiştir.

Üretim alanında Kapalı Sistem Karton Atık Toplama ünitesi mevcuttur. Bu sistem ile proses sırasında oluşan tüm fire kartonlar vakumlu sistem ile Karton Atık Toplama alanında toplanır ve Lisanslı Geri Dönüşüm firmasına teslim edilir.

Türkiye’de uluslararası standartlara uygun sera gazı emisyonu raporlaması taahhüdünü veren ilk ambalaj firması olan olan Duran Doğan , CDP 2013 Global 500 raporuna Türkiye’den giren ilk ve tek ambalaj firması olmakla birlikte CDP TÜRKİYE 1.lik ödülüne layık görülmüştür.

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.