Skip links

Kalite & Güvence

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Sosyal, çevresel ve ekonomik konuları bir bütün olarak görüyor, mevcut sistemimizde ve her yeni projemizde Sürdürülebilirlik ilkesi ile düşünmeye başlıyoruz.

Çevre Yönetimi

Duran Doğan Basım ve Ambalaj A.Ş operasyonlarını üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle gerçekleştirmektedir. Süreçlerimiz operasyonlarımızın sürekliliğinin ve verimliliğinin, bu operasyonların çevre ile uyumlu şekilde sürdürülmesiyle mümkün olabileceğinin farkındadır.

İş stratejilerinin merkezine sürdürülebilir üretim yaklaşımını alan firmamız, üretim faaliyetlerini uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında gerçekleştirmeyi hedefleyerek tüm paydaşlarına, topluma ve çevreye kattığı değerleri kalıcı bir şekilde artırmayı, sürdürülebilir kârlılık ve gelişim prensipleri ile rekabet gücüne sahip bir ambalaj firması olmayı amaçlar.

2011 yılından bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan Duran Doğan, çevresel performansını yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş kurallara tam uyum göstermenin ötesinde sektöre örnek olacak uygulamalar ile yönetmektedir. Çevre Yönetim Sistemi Politikası sayesinde de hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

Sürdürülebilirlik Politikamız kapsamında, Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, şirketimizin hesap verebilirliği ve paydaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi olarak değerlendiren Duran Doğan; “sürdürülebilir, değiştirebilir ve dönüştürebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul etmektedir.

RAPOR VE SERTİFİKALARIMIZ

This website uses cookies to improve your web experience.
See our Privacy Policy to learn more.
🍪 This website uses cookies to improve your web experience.