Skip links

Kurumsal

Kurumsal

Duran Doğan Ambalaj halka açık bir şirket olup hisseleri BORSA İST ‘da işlem görmektedir. Şirketin kurumsal faaliyetleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki dokümanlardan ulaşılabilirsiniz.

Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
Vergi Numarası: 3150070414
Merkez Adresi: Hadımköy Mah. Mustafa İnan Cad. No:41 34555 Arnavutköy-İSTANBUL
Merkez Telefonu: 0212 771 46 06
Merkez Faksları: 0212 771 46 26
Ticaret Sicili Numaraları: 134682 – İstanbul Merkez
Web Adresi: www.durandogan.com
E-mail: [email protected]
Ortaklık Yapısı: Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Üyeleri: Dikran Mihran ACEMYAN, Oktay DURAN, Torben Patrice Jean REINE, Michel Joseph Claude DUBOIS, Orlando KALUMENOS, Candan KARABAĞLI, Bülent Nur ÖZKAN
Murakıplar: GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Temsil ve İmza Yetkileri:
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 100.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye: 35.000.000 TL

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Esas Sözleşme

ADI SOYADI ÜNVANI
Oktay Duran Yönetim Kurulu Başkanı
Dikran Mihran ACEMYAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Torben Patrice Jean REINE Yönetim Kurulu Üyesi
Michel Joseph Claude DUBOIS Yönetim Kurulu Üyesi
Orlando KALUMENOS Yönetim Kurulu Üyesi
Candan KARABAĞLI Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Bülent Nur ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
ADI SOYADI GÖREVİ
Dikran ACEMYAN Genel Müdür
Ali Can DURAN Genel Müdür

Kurumsal Yönetim Komitesi

ADI SOYADI ÜNVANI ŞİRKET İLİŞKİSİ
Candan KARABAĞLI Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Bülent Nur ÖZKAN Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Denetim Komitesi

ADI SOYADI ÜNVANI ŞİRKET İLİŞKİSİ
Bülent Nur ÖZKAN Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Candan KARABAĞLI Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

ADI SOYADI ÜNVANI ŞİRKET İLİŞKİSİ
Bülent Nur ÖZKAN Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Michel Joseph Claude DUBOIS Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

SPK tarafından yayınlanan (II-15.1) sayılı ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ’nin 7. maddesi gereği İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. İçsel Bilgi Erişim Listesi

Listenin Hazırlanma Tarihi: 18.01.2011
Listenin Güncellenme Tarihi: 15.11.2021

 

ADI SOYADI LİSTEYE DAHİL OLMA SEBEBİ
Dikran Mihran ACEMYAN Yönetim Kurulu Başkanı
Oktay Duran Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Michel Joseph Claude DUBOIS Yönetim Kurulu Üyesi
Torben Patrice Jean REINE Yönetim Kurulu Üyesi
Orlando KALUMENOS Yönetim Kurulu Üyesi
Nur YAPÇA Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Ahmet Ali BUGAY Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Dikran ACEMYAN Eş Genel Müdür
Ali Can DURAN Eş Genel Müdür
Gilles Claude Joseph QUAGLIA Mali İşler Direktörü
Tunç Emre KARABULUT Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Erdal Atlı Muhasebe Yöneticisi ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Levon KARABOSYAN Genel Müdür Danışmanı (Üretim Teknik – Arge)
Songül Yücekaya SARI İnsan Kaynakları Müdürü
Nevin GERCİK İnsan Kaynakları Uzmanı
Gülcan YILMAZ İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı
Nensi Teminyan Yurt Dışı Satış Müdürü
Burak TEZELMAN Yurt İçi Satış Müdürü
Nagihan VAROL Grup İçi Satış Müdürü
Emriye ACAR Yurt İçi Satış Yöneticisi
Meltem SÜZEN Fiyatlandırma Sorumlusu
Ufuk DOĞAN İthalat İhracat Lojistik Sorumlusu
Neslihan ÇAM AKDENİZ Kalite Güvence Müdürü
Sezen GÜVENÇ Kalite Güvence Müdürü Yardımcısı
Kemal KAYA Bilgi İşlem Müdürü
Muhammed BAŞ Bilgi İşlem Uzmanı
Elif YILDIRIM ÖNTAŞ Muhasebe ve Vergi Müdürü
Ali GÜLER Bütçe ve Raporlama Yöneticisi
Yunus Emre YANIK Muhasebe Uzmanı
Aylin HASANOĞLU Muhasebe Uzmanı
Ayşen ASLAN Muhasebe Uzmanı
Arif UYANIK Muhasebe Uzmanı
Sevginaz SOLAK Muhasebe Uzmanı
Sedat KURT Finans Müdür Yardımcısı
Talar FİRENK Satış Finans Uzmanı
Efe Can TOZAK Finans Uzmanı
Okan ÖZAT Satın Alma Müdürü
Şenol GÜNER İdari İşler Sorumlusu
Selim BÜLBÜL Şirket Mutemedi
Serkan KIYICIOĞLU Üretim Müdürü
Emre GÜNER Üretim Planlama Müdürü
Erhan ATICI Teknik Müdür
Ahmet İŞLEK Teknik Müdür Yardımcısı
Eda GÜL Büyük Müşteri Yöneticisi
Ahmet Coşkuner Bizim Menkul Değerler – MKK
Osman AKIN Hukuk Danışmanı
Orkun ÖZKAN Hukuk Danışmanı
Güryay BİNGÖL Hukuk Danışmanı
Erden Gürden Hukuk Danışmanı
Burcu ÖZKAN Hukuk Danışmanı
Leyla TAKUNENOVA Hukuk Danışmanı
Ömer Faruk GÜROL Hukuk Danışmanı
İlkim VELİBEYOĞLU Hukuk Danışmanı
Esra TUNÇAY Hukuk Danışmanı
Beyza MUZAFFER KÖK Hukuk Danışmanı
Birgül DEMİR Bağımsız Denetim – VUK

Tüm listeyi görmek için tıklayınız.

2022 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2021 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2020 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2019 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2018 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2017 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2016 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2015 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2014 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2013 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2012 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2011 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2010 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2009 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2008 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2007 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2006 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2005 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2004 Olağan Genel Kurul Bilgileri Gündem Hazirun Tutanak
2022 Yılı Denetçi Raporu:
2020 Yılı Denetçi Raporu:
2019 Yılı Denetçi Raporu:
2018 Yılı Denetçi Raporu:
2017 Yılı Denetçi Raporu:
2016 Yılı Denetçi Raporu:
2015 Yılı Denetçi Raporu:
2014 Yılı Denetçi Raporu:
2013 Yılı Denetçi Raporu:
2012 Yılı Denetçi Raporu:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin mevcut piyasa ve ortaklık yapısı çerçevesinde uygulanmasına çalışmaktadır.

1.2. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni hem müşteriler hem de hissedarlar açısından gerekli görmektedir. Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkilerini Yatırımcı İlişkileri Bölümü aracılığıyla. Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Her yıl detaylı olarak hazırlanan faaliyet raporları ve yasal mevzuat gereği açıklanması zorunlu olan haller için yapılan özel durum açıklamalarıyla pay sahiplerinin hakları korunmakta ve pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konularında Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında olması sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali tablolarını, dipnotlarını, Bağımsız Denetim Raporlarını kamuya açıklamaktadır. Ayrıca olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda Borsa İstanbul’ a özel durum açıklamaları yapmaktadır. Şirketimiz menfaat sahipleri ilişkileri açısından; çalışanlarının yönetime katılımını sağlayıcı alt kurullar oluşturarak şirket yönetimine katılımı desteklemektedir.BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1.3.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, pay sahipleri ile olan ilişkileri, 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (“Tebliğ”) 11. Maddesi kapsamında oluşturulmuş olan  Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir. Yatırımcılarımızdan gelen sorulardan, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere yanıtlanmakta, pay sahipleri bilgilendirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü işlemleri (2) kişi tarafından yürütülmektedir. İlgili kişiler, pay sahiplerinin sözlü, yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvurularını yanıtlamakla birlikte BIST, SPK, TAKASBANK ve MKK ile her türlü yazılı ve sözlü iletişimi de sağlamaktadırlar. Söz konusu kişilerin iletişim adresleri aşağıda verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan 207288 nolu “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” belgesine sahip Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tunç Emre Karabulut görev almaktadır. Kendisine şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan Mali İşler Müdürü Ayşe Özer yardımcı olmaktadır. İlgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi   : Tunç Emre Karabulut
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
[email protected]
[email protected]
0212 771 46 06

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi           : Erdal Atlı
Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
[email protected]
[email protected]
0212 771 46 06

1.4. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır.Genel bilgilendirme yöntemi olarak, Borsa İstanbul’ un özel durum açıklamaları kullanılmakla birlikte, aynı zamanda www.durandogan.com adreslerinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

1.5. Genel Kurul Bilgileri

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, pay sahibinin yeterli bilgilendirilmesine ve katılımına imkan sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
Genel Kurul toplantılarına davet, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda BIST ve SPK’ya yapılan özel durum açıklamaları ile kamuoyu bilgilendirilmektedir.Genel Kurul toplantı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokumanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmakta tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesin de, denetlenmiş yıllık faaliyet raporu dahil, finansal tablo ve raporlar, kurumsal yönetim uyum raporu, kar dağıtım önerisi, bağımsız dış denetim raporları ve denetçi raporu, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokumanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirket’in merkez ve şubeleri ile internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır. Genel Kurul gündeminde yer alan gündem başlıkları acık ve farklı yorumlara yol açmayacak, her bir teklifin ayrı başlık altında değerlendirilmesine imkan verecek şekilde belirlenmekte olup, pay sahiplerinin gündeme ilişkin herhangi bir talepleri olmamıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, acık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır. Genel Kurul toplantı esnasında ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılan basın mensupları tarafından sorulan sorulara Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst kademe yöneticilerimiz tarafından gerekli açıklamalarda bulunulmaktadır. En az bir Yönetim Kurulu üyesi, bir Denetçi, Mali Tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve Gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul Toplantısında hazır bulunmakta, bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul’un bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul toplantısından sonra toplantı tutanakları Duran-Doğan internet sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazır bulunanlar listesi, gündemler ve ilanlar eşzamanlı olarak tüm yatırımcıların değerlendirmelerine sunulmaktadır.
13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
Anılan maddenin uygulama esaslarının belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de, elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.10.2012 olarak belirlenmiştir. Genel kurul çağrısını 01 Ekim 2012 tarihinden sonra yapacak olan borsaya kote şirketler Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.2019 yılına ilişkin Olağan E-genel Kurulu, 15.06.2020 tarihinde, şirketin toplam 16.575.787,50 TL’lik, sermayesine tekabül eden 1.657.578.750 adet paydan, 5.958.277,25 -TL’lik sermayeye karşılık  595.827.725 adet payın asaleten,4.972.736,93 -TL’lik sermayeye karşılık 497.273.693 adet payın da vekaleten olmak üzere  10.931.014,18 TL’lik sermayeye karşılık , 1.093.101.418 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, E-genel kurul gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları için ana sözleşmesinde asgari toplantı nisabı %50 olarak belirlenmiş olup toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanmaktadır. Toplantılara ilişkin davetler Borsa İstanbul’ da ve ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde yasal sürelerinde ilan yoluyla yapılmıştır. Bu davet ilanlarında Genel Kurul’un yeri, gün ve saati, Genel Kurul Toplantısı’na katılacak vekiller için vekaletname örneği ve 2019 yılı faaliyetlerine ait mali tablolar, Yönetim Kurulu, bağımsız denetçi ve denetçi raporlarının hangi tarihte ve nerede ortakların incelemesine hazır bulundurulacağı hususlarında bilgilere yer verilmiştir.

Yıl içinde yapılan bağışların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmektedir.

1.6. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin Genel Kurul Toplantılarında temsil edilen payların birden fazla maliki bulunduğu takdirde; bunlar ancak bir temsilci aracılığı ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak oy haklarını kullanabilirler. Ancak toplantıya katılanların sahip oldukları veya temsil ettikleri sermayenin 1/10’una sahip olanları veya temsilcileri tarafından istenildiği takdirde gizli oylama yapılabilir. Şirketimizin herhangi bir ortağının oyda imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

1.7. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası” aşağıdaki şekildedir. Politikamız genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta, her yıl faaliyet raporunda yer almakta ve şirketin internet sitesinde açıklanmaktadır. Şirketimiz 2019 yılı faaliyet döneminde kar dağıtmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası;

Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek oluşturulmuştur.
Buna göre; Şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

• Şirketimiz, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili düzenlemelerinde başkaca bir oran zorunlu tutulmadıkça asgari %10’u oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.
• Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kârın taksitli dağıtımına karar verebilir.
• Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca kâr dağıtımına, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar başlanması esas olup kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.
• Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Kâr dağıtım politikasında Yönetim Kurulu’nca yapılan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.
İşbu Kar Dağıtım Politikası, 20.05.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca güncellenmiştir.

1.8. Payların Devri

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı hisse senetlerinden oluşmakta olup payların devri hususunda ana sözleşmede kısıtlayıcı hükümler bulunmamaktadır.BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1.9.Şirket Bilgilendirme Politikası

Mevzuatın açıklanmasını zorunlu kıldığı bilgiler yeterli ve detaylı görüldüğünden, mevzuatla belirlenen hususlar dışında kamuya açıklanacak bilgilerle ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır, Açıklanma zorunluluğu olan bilgilere ilişkin oluşturulan “Bilgilendirme Politikası” internet sitemizde yer almaktadır.
Şirketin “Bilgilendirme Politikası” yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür.
1.10. Özel Durum Açıklamaları

Kamuyu Aydınlatma Esasları çerçevesinde özel durum açıklamalarımızın tamamı yasal mevzuata uygun olarak süresinde yapılmıştır.Şirketimiz 2020 yılı Ocak –  Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 31 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

1.11.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi www.durandogan.com adreslerinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;
 • Duran Doğan ve İştirakleri Hakkında Bilgiler
 • Şirket Vizyonu
 • Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakkında Bilgiler
 • Şirket Ortaklık Yapısı
 • Ticaret Sicili Bilgileri ve Şirket Künyesi
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • Mali Tablo ve Dipnotlar
 • Yıllık Faaliyet Raporları
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
 • Genel Kurul Bilgileri (Gündem, Tutanak, Hazır Bulunanlar Listesi ve Vekaleten Oy Kullanma Formu)
 • Şirket Bilgilendirme Politikası
 • Ücretlendirme Esasları
 • Kar Dağıtım Politikası
 • Komiteler
 • Gazete İlanları ve Duyurular (Genel Kurul İlanları vb.)
 • İçerden Öğrenenler Listesi
1.12. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu www.durandogan.com şirket internet sitesinde pay sahipleri ve kamuyla paylaşılmakta olup, Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen bilgiler paylaşılmaktadır.

1.13. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin dönemsel mali tabloları ve bu tablolara ilişkin dipnot ve raporlarında sadece karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılan ortaklık yapısı (nihai gerçek kişilere kadar gitmeden) yer almakta olup bu raporlar Borsa İstanbul’da ve şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

1.14. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri gerek Genel Kurullar, gerek de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu bilgilendirmeler faaliyet raporları ve bu raporların aynı zamanda yayınlandığı internet sitemiz ile Borsa İstanbul aracılığı ile yapılmaktadır.
Ayrıca şirket çalışanlarına önemli duyurular, elektronik posta yolu ile anında tüm çalışanlara iletilmektedir.1.15.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsil edinilen, her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı performans toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunulmaktadır. Alınan kararlar departmanlar tarafından uygulanmaktadır.

1.16. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabalarıyla yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır.Şirketimiz tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmektedir. Personel alımı ile ilgili kriterler ihtiyaç durumuna göre belirlenerek, yazılı hale getirilir ve personel alımlarında bu kriterlere uyulması sağlanmaktadır.
İşe alınan personel için iş başı ve şirketi tanıtıcı eğitimler düzenlenmekte, çalışacağı konum gereğince alması gereken eğitimler planlanarak her çalışan için eğitim ihtiyacı belirlenmektedir. Bu belirlenen eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak yıllık olarak çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak belirlenmekte ve çalışanlara dağıtılmaktadır.  Aynı zamanda verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileştirme sağlayıcı önlemler alınmaya devam edilmektedirŞirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır.
1.17. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, üretimin tüm aşamasında hizmet kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilir. Müşteri memnuniyeti Şirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır.
Duran Doğan olarak, kuruluşumuzdan bu yana kaliteli ve sağlıklı mal üreten, çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözeten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketiz.Şirketimiz gereksinim ve taleplerini karşılamak amacıyla müşterileri ile çok yönlü iletişim içerisindedir. Satış uzmanlarımız tarafından müşteri ziyaretleri yapılmakta, müşteriden gelen tüm istek ve uyarılar dikkate alınmaktadır. Ürünle ilgili sözlü ya da yazılı olarak gelen tüm uyarılar için araştırma yapılmakta ve araştırma sonucu yazılı olarak müşteriye iletilmektedir. Üretimden kaynaklı kalite yetersizliği tespit edildiği takdirde derhal telafi edilmektedir. Müşteriden gelen şikayetler, periyodik olarak düzenlenen toplantılarla üretimde çalışan tüm personele aktarılmaktadır. Şirketimiz müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiştir.
Aynı şekilde tedarikçilerimizle de sürekli bağlantı içerisinde çalışmaktayız. Tespit ettiğimiz tüm hatalar için anında tedarikçi ile bağlantıya geçilmekte ve çözüm üretmek amacıyla birlikte çalışılmaktadır.  Tedarikçilerimiz için yıllık değerlendirmeler yapılmakta ve bu değerlendirme sonuçları kendilerine iletilmektedir.Şirketimiz Çevre, Spor, Eğitim ve Kamu Sağlığı’ na saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özeni göstermektedir.Şirketimizde çevre yönetmeliğine uygun üretim yapılmaktadır. Atık kâğıt ve kartonlar şirket tesislerimizde toplanıp, geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.
Şirket gerekli emisyon ölçümlerini yaptırarak çevre kirliliğinin en aza indirilmesini amaçlamaktadır.
Her yıl işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından, fabrika binasının içinde ve dışında gürültü ölçümü yapılmaktadır.

Katı atıklarımız planlı olarak yerel yönetim tarafından toplanmaktadır. Sıvı atıklarımız güvenli bir şekilde toplanarak kontrollü ve planlı olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Şirketimizde evsel atık sular biyolojik arıtma sistemimizde arıtılmakta ve mevzuatların öngördüğü standartlar çerçevesinde alıcı ortama deşarj edilmektedir.

Bugüne kadar çevreye verilen zararlardan dolayı şirketimiz aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

1.18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yetki ve sorumlulukları Şirket Ana Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. Ana Sözleşme’deki ilgili hükümler www.durandogan.com  isimli web adresinde yer almaktadır. Duran Doğan yöneticilerinin yetkileri ise Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen imza sirküleri ile net bir şekilde belirlenmiştir.Şirket’in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 2 yıl için seçilen 7 üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda, önerilecek üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

ADI SOYADI ÜNVANI
Dikran Mihran ACEMYAN Yönetim Kurulu Başkanı
Oktay DURAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Torben Patrice Jean REINE Yönetim Kurulu Üyesi
Michel Joseph Claude DUBOIS Yönetim Kurulu Üyesi
Orlando Kalumenos Yönetim Kurulu Üyesi
Candan Karabağlı  Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Nur Özkan  Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu’nda Candan KARABAĞLI ve Bülent Nur ÖZKAN  bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olan yoktur.

1.19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizden şirket dışında görevi bulunanlara ilişkin bilgiler güncel olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer almaktadır.
Yönetim Kurulumuz 2020 yılı Ocak – Aralık dönemi içinde 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır.
1.20. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
 1. Denetim Komitesi
Şirket bünyesinde 11.08.2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 22 sayılı tebliğine göre Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Bu komite yılda dörtten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır. Denetim Komitesinin 15.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:
Adı Soyadı Unvanı Şirketle İlişkisi
Bülent Nur Özkan Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Candan Karabağlı Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
 1. Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 08.10.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu komite yılda üçten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinin 15.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:
Adı Soyadı Unvanı Şirketle İlişkisi
Candan Karabağlı Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Bülent Nur Özkan Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
 1. Riskin Erken Saptanması Komitesi
Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 28.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite, almış olduğu kararları Yönetim Kuruluna sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesinin 15.07.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilen yapısı aşağıda verilmiştir:
Adı Soyadı Unvanı Şirketle İlişkisi
Bülent Nur Özkan Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Michel Joseph Claude Dubois Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

1.21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimden elde edilen bulgular Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte diğer Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale getirilmiştir.

1.22. Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından www.durandogan.com adreslerinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi’nde açıkça bahsedilmektedir.

Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.

1.23. Mali Haklar;

 1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri, yıllık olağan Genel Kurul’da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar dikkate alınır.Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Şirket performansına dayalı ödeme yapılmaz. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne borç verilmez, kredi kullandırılmaz.

 1. Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar

Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir.Şirketimizde “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken; Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Ücretlendirme esasları Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı vb. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır.

Kamuyu aydınlatmaya yönelik olarak her pay sahibinin ve menfaat sahiplerinin şirket gelişmelerini eşit ve tarafsız bir şekilde takip edebilmesine olanak sağlamak üzere şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur.
Sirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar. Ayrıca, SPK Kurumsal Yönetim ilkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine özen gösterir.
Bilgilendirme politikasını yönetim kurulu hazırlar ve kamuya açıklar. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve gelistirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunu, Denetim Komitesini, Genel Müdürü ve Mali işlerden sorumlu birimi “Bilgilendirme Politikası”nı içeren konularda bilgilendirir. Yatırımcı İlişkileri Birimi bilgilendirme politikasını gözetmek ve takip etmekle sorumludur.
Sirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;
a- Mevcut Yatırımcılar
b- Potansiyel Yatırımcılar
c- Menfaat sahipleri
d- Düzenleyici kuruluşlar
e- Kamuoyu
Bilgilendirme Araçları:
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçeklestirilir.
 • Web sitesi
 • Faaliyet raporu
 • Yatırımcılara yönelik toplantılar
 • Özel Durum Açıklama Formu (MKB)
 • Medya ve basın açıklamaları
 • Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler
 • Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs.)
 • Elektronik posta vs gibi iletişim araçları
 • Telefon,Faks vs.
Sorumluluk:
Yapılacak bildirimlerden sorumlu olacak kişi ve birimler asağıda yer almaktadır:
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Komitesi
 • Kurumsal Yönetim Komitesi
 • Genel Müdür
 • Mali işler Müdürü
Bilgilendirme Kapsamındaki Konular:
Yapılacak bilgilendirmeler asağıda yer alan hususları kapsar:
 • Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kâr dağıtım politikası internet sitesi ve diger dagıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.
 • Yatırımcılara, kreditörlere, analistlere ve pay sahiplerine yönelik olarak yatırımcıları bilgilendirme amaçlı toplantılar, road showlar, analist toplantıları düzenlenir. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Birimi ve denetçiler katılır. Bu toplantılar yılda en az bir veya iki kez mali tabloların açıklanmasından sonra düzenlenir.
 • Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinden kamuya açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.
 • Her 3,6,9,12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu internet yolu ile kamuya duyurulur.
 • SPK Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ile belirlenen özel durumların gerçeklesmesi durumunda bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları MKB’ye gönderilir.
 • Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüsmeler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek konular söz konusu oldugunda, Basın görüşmeleri Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kararı alınarak ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin bilgisi dahilinde yapılır.
 • İçeriden öğrenen kişilere ilişkin olarak şirket bünyesinde yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalısanlar gözönünde bulundurularak bir “insider trading (içeriden alınan bilgilerin ticareti) politikası” oluşturulur.
Bu politika doğrultusunda şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esas alındığında uyulması gereken yükümlülükler şu şekildedir:
 • Ticari sır kapsamına giren bilgilerin yetkili olmayan kişilere açıklanılmasından kaçınılması
 • Bu bilgilere sahipken, mal alım-satımı ve ticaretinin yapılması veya sirket dısında olan herhangi bir kişiye alım-satım tavsiyeleri verilmesinden kaçınılması
 • internet sitelerinde chat yolu ile bu bilgileri içeren tartışmalar yapılmasından kaçınılması
 • Bu bilgiler dogrultusunda kisisel kazanca veya sirket dısından herhangi bir insanın kazancına sebep olabilecek davranıslardan kaçınılması
Şirket içerisinde “insider trading politikası” oluşturulduktan sonra değişen koşullar gözlemlenerek periyodik olarak bu politika gözden geçirilir ve güncellenir.
 • Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerini uygulayıp uygulamadığına iliskin beyanına; uygulayamadıgı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.
 • Şirket Yönetim Kurulu tarafından olusturulan kar dagıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.
 • Şirket; özel durum açıklamaları haricinde, sirket aleyhine açılmıs, sonuçlanmıs veya sürmekte olan herhangi bir dava, alınmıs ceza vs. gibi durumlar mevcut ise, bu açıklamanın hangi ölçüde, ne hızda ve hangi yetkili kisi/kisiler tarafından yapılacagına iliskin kamuyu bilgilendirir.
Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler:
Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dısında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kisiler bilgi talebinin düzeyine göre Grup Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü veya Pay Sahibi İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili degildir. Bilgilendirmede esitsizligin engellenmesi için kamuya yapılacak her türlü bilgilendirme eşzamanlı ve tek elden yapılır.
Web Sitesi:
Şirket, kamunun aydınlatılmasında web sitesini etkin olarak kullanır. Şirketin web sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri Tebligi 2. Bölüm 1.11.5’te web sitesinde yer alması istenen bilgiler şirket web sitesinde bulundurulur ve sürekli olarak güncellenir. Şirketin Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket kamuya yapılan açıklamaları web sitesinde de Türkçe ve/veya İngilizce olmak üzere yayınlar.
Açıklama Yapma Yasağı:
Şirket yanlış ve yetkisiz bilgilendirmeyi önlemek için, her üç ayda bir ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15’inden itibaren mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonrasına kadar geçen süre zarfında kamuya henüz açıklanmamış bu bilgilere ilişkin açıklama yapmaktan kaçınır. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış finansal bilgilerine ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulan sorulara gizlilik ilkesi dahilinde kabul edilerek cevap verilmez.
DURAN-DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek oluşturulmuştur.
Buna göre; Şirketimizin kâr dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;
• Şirketimiz, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal pozisyonu ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl yeniden gözden geçirilmek koşuluyla Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili düzenlemelerinde başkaca bir oran zorunlu tutulmadıkça asgari %10’u oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsemiştir.
• Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kârın taksitli dağıtımına karar verebilir.
• Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca kâr dağıtımına, dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar başlanması esas olup kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.
• Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.
Kâr dağıtım politikasında Yönetim Kurulu’nca yapılan değişiklikler gerekçeleriyle birlikte özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI
I) Yönetim Kurulu Üyeleri
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri, yıllık olağan Genel Kurul’da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar dikkate alınır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne borç verilmez, kredi kullandırılmaz.
II) Üst Düzey Yöneticiler ve Çalışanlar ;
Şirketimizin Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket’in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir.
Şirketimiz’de “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” belirlenirken; Şirket’in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, iştirakleri ve bunların toplamdaki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.
Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.
Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı’nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır.
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)
LGR INTERNATIONAL SOCİETE ANONYME 10.500.001,16 30 30
DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 3.415.237,42 9,76 9,76
OKTAY DURAN 2.906.068,11 8,3 8,3
İBRAHİM OKAN DURAN 2.783.351,7 7,95 7,95
DİKRAN ACEMYAN 2.564.876,00 7,33 7,33
DİĞER 12.830.465,58 36,66 36,66
TOPLAM 35.000.000,000 100 100
İŞTİRAK ADI ORTAKLIK ORANI FAALİYET KONUSU
Dudo İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş. %99,92 İthalat – İhracat
Dudo UK LTD. %100 Pazarlama Konusu
Duran Doğan EUROPE B.V %100 Pazarlama Konusu
🍪 This website uses cookies to improve your web experience.