Skip links

Hakkımızda

İş Sağlığı ve Güvenliği

Firmamız önce İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile kaliteyi ve müşteri gerekliliklerini ön planda tutan “ÖNCE SAĞLIK” sloganını benimsemiştir.

Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü maddi manevi kaybı yok etmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu Politikanın Gereği Olarak;

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili yürürlükte olan mevzuata (kanunlar, tüzükler, yönetmelikler) uymak, bu konuda uluslararası standartları benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek.

Sistematik bir yaklaşımla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında yenilikleri, gelişmeleri takip ederek sürekliliğini sağlamak

Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek, çıkabilecek risklerin analizini yapmak

Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları, buna bağlı olarak da işgücü kayıplarını önlemek

Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları engelleyecek tedbirleri almak ve yöntemler geliştirmek.

Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları iş ve işçi sağlığı ile iş güvenliği konularında eğitmek. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli kişisel koruyucu ekipman ve donanımı temin etmek.

RAPOR VE SERTİFİKALARIMIZ

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.