Skip links

Hakkımızda

BGYS Politikamız

Bilgi, diğer önemli ticari ve kurumsal varlıklar gibi, bir işletme ve kurum için değeri toplantılarında olan ve bu belirlenir nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır.

Bilgi güvenliği iş sürekliliğini sağlamak, doküman Üst kayıpları en aza indirmek için tehlike ve tehdit alanlarından korur.

Duran Doğan saklanan ve işlenen bilginin yetkisiz ifşasının engellenmesi, bir başka deyişle bilgi güvenliğinin gizlilik unsurunun tesis edilmesi, bilginin kazara ya da yetkisiz kişiler tarafından kasıtlı olarak değiştirilmeye veya silinmeye karşı korunması, bir başka deyişle bilgi güvenliğinin bütünlük unsurunun tesis edilmesi, bilginin gerek duyulduğunda yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanması, bir başka deyişle bilgi güvenliğinin erişilebilirlik unsurunun tesis edilmesi Bilgi Güvenliği Farkındalığının ilgili tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlanması, yasal ve mevzuat gereksinimlerini karşılayacak şekilde bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yönetilmesi.

Duran Doğan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasını, İş sürekliliğini sağlamak, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında uyulması gereken yasal mevzuatlara uymak ve riskleri minimize ederek güvenlik ihlal olaylarını önlemek ve olası etkilerini azaltarak hasar riskini en aza indirmek amacıyla ISO/IEC 27001:2013 standart gerekliliklerini kurum yapısına uyumlaştırmıştır.

RAPOR VE SERTİFİKALARIMIZ

Uluslararası sertifikalarımız ve üyeliklerimizden bazıları

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.